Činjenice

Činjenice

 • Skijanje na žicari je bezbedno uz korišcenje zaštitne opreme (sigurnosni prsluk i kaciga).
 • Ski žicara ne donosi nikakva zagaenja životne sredine. Žicaru pokrece elektricni motor tako da nema zagaenja izduvnim gasovima, uljima i slicno, a takoe ne proizvodi buku. Korisnici žicare svojim aktivnostima na vodi, istu obogacuju sa 10 tona kiseonika godišnje što doprinosi boljem kvalitetu vode i blagotvorno deluje na floru i faunu.
 • Bavljenjem skijanjem na vodi razvija se velika grupa mišica tela, što je jako povoljno za psihofi zicki razvoj mladih. Generalno gledajuci, bavljenje sportom pomaže mladima u smanjenju izlaganja alkoholizmu, kriminalu i drogama. Ovaj sport je podjednako zabavan i interesantan, kako za mlade koji se bave rekreativno, tako i za one koji vole malo ekstremniju disciplinu - wakeboard.
 • Aqua Ski podržava akciju Adrenalinom protiv droge i nudi zdravu alternativu negativnom socijalnom ponašanju. Skijanje na vodi je za svakog od 7 do 77 godina sa znanjem plivanja.

 

Pravilnik o korišćenju  žičare

 • Svi korisnici koriste usluge žicare iskljucivo na svoju odgovornost!
 • Radno vreme žicare je od 9h do 20h svakog dana. Zatvaranje, zavisi od dužine trajanja dnevne svetlosti i u toku sezone bice korigovano.
 • Aqua Ski zadržava pravo da u toku sezone, periodicno žicaru zatvori na nekoliko casova radi redovnih godišnjih servisa.
 • Aqua Ski zadržava pravo da u toku sezone prilikom održavanja meunarodnih i nacionalnih takmicenja žicaru zatvori za javnost na nekoliko dana.
 • Na startu svi korisnici moraju imati odgovarajucu kartu.
 • Korisnici koji nemaju kartu oko ruke, nece moci da koriste uslugu žicare.
 • Za vreme korišcenja žicare obavezno nošenje zaštitnog pojasa.
 • Prilikom korišcenja prepreka na stazi (kikeri, slajderi...) obavezno nošenje zaštitne kacige.
 • U slucaju zaustavljanja žicare obavezno pustiti palicu.
 • Prilikom restartovanja žicare najstrožije zabranjeno izvlacenje iz vode.
 • U slucaju kvara, zastoja ili druge opasnosti, na znak operatera odmah se iskljuciti sa skijališta.
 • Za sve korisnike koji prvi put koriste Aqua Ski žicaru obavezna obuka Instruktora.
 • Zabranjeno ulaženje preko reda na startnoj rampi.
 • Ukoliko i posle usmene opomene operatera, korisnik žicare prekrši neka od navedenih pravila, operater ima pravo da takvog korisnika iskljuci sa staze i zabrani dalje korišcenje žicare.
 • Ukoliko operater proceni da neko od korisnika ugrožava opštu bezbednost na žicari, operater ima pravo da takvog korisnika iskljuci sa staze i zabrani dalje korišcenje žicare.
 • Jedna karta važi za jednu osobu i ne može se preneti na drugu osobu.

 

Aqua Ski d.o.o. Ada Ciganlija bb, 11000 Beograd; tel: 065 30 58 066, e-mail: office@aquaski.rs